Mô tả chương trình POKI STEM+

Mô tả chương trình POKI STEM+

Chương trình POKI STEM+ được thiết kế dành cho học sinh Tiểu học, được chia thành các nhóm kiến thức liên quan trực tiếp tới đời sống hàng ngày của học sinh:

1. Khoa học sự sống (16 bài)

2. Vạn vật chuyển động (5 bài)

3. Thế giới vật chất (12 bài)

4. Các nguồn năng lượng (14 bài)

5. Khám phá vũ trụ (5 bài)

6. Khoa học thường thức (8 bài)

Các chủ đề đều là nền tảng để  phát triển thành các dự án khoa học hoàn chỉnh.