HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM+

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM+

Khác với nhiều sản phẩm STEM chỉ dành cho học sinh “có điều kiện”, chương trình STEM+ được thiết kế theo định hướng “phổ rộng”, tạo điều kiện để học sinh cả nước được tham gia vào các hoạt động giáo dục STEM+ một cách phù hợp với điều kiện của các địa phương khác nhau, của từng nhà trường khác nhau, cụ thể:

  • Triển khai thành các câu lạc bộ trong cộng đồng hoặc theo mô hình liên kết với các nhà trường, dạy thành các tiết học trong các câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp
  • Nội dung các chủ đề được phân phối trên hệ thống phần mềm STEM+ Teacher Kit (dành cho giáo viên giảng dạy):
    • 02 tiết “Nhập môn STEM+” vào đầu năm học: Học sinh làm quen với chương trình, cách thức tổ chức hoạt động học theo nhóm, thực hành sử dụng dụng cụ, nguyên tắc an toàn trong lớp học, kỹ năng thu dọn và bảo quản sản phẩm…
    • 29 tiết học và trải nghiệm 11 chủ đề giáo dục STEM+
    • 04 tiết chuẩn bị và báo cáo kết quả STEM+ cuối kỳ (2 tiết/1 kỳ)
  • Nội dung bài học, hình ảnh hoạt động của lớp học: Giáo viên và cha mẹ học sinh có thể theo dõi trên ứng dụng STEM+ trên điện thoại thông minh (dành cho Android & iOS)